O nama

Udruženje građana "Sačuvajmo zlatiborsku šumu" osnovano je sa ciljem da se najhitnije spreči eradikacija šumskog kompleksa sa kompletnim biodiverzitetom - park-šuma u kojoj je Opština Čajetina započela radove na potpunom uklanjanju šumskog pokrivača i izgradnji kanalizacione i putne infrastrukture kako bi obezbedila nesmetanu izgradnju turističkih i privatnih komercijalnih objekata.
Naša misija:

  • Borba za očuvanje parka prirode i jedinstvenog šumskog ekosistema na Zlatiboru.
  • Ostvarivanje zakonom zagarantovanog prava na život u zdravoj životnoj sredini i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je svako, a posebno Republika Srbija i lokalna samouprava, odgovoran za zaštitu životne sredine, kao i to da je svako dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.
  • Insistiranje na striktnom poštovanju međunarodnih konvencija o zaštiti i unapređenju životne sredine i očuvanju biodiverziteta, na čije se odredbe Republika Srbija zakonski obavezala pred međunarodnom zajednicom, Arhuska konvencija, čl. 17, Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09) i Tvining projekat o jačanju administrativnih kapaciteta za zaštićena područja u Srbiji (NATURA 2000) koji finansira EU.
  • Informisanje javnosti o grubom kršenju zakona i odredbi Regulacionog plana i pozivanje na krivičnu odgovornost svih odgovornih grupa i pojedinaca zbog ireverzibilnih negativnih posledica po životnu sredinu, nepoštovanja zaštite postojećih šumskih kompleksa i narušavanja biodiverziteta.

Нема коментара:

Постави коментар